Lijst met verdachte telefoonnummers: Opnemen of niet? (2024)

Welke nummers kun je beter niet opnemen?

Als je regelmatig vreemde telefoontjes ontvangt, kan het zijn dat jouw telefoonnummer ergens online te vinden is. Bijvoorbeeld als je ZZP’er bent of ingeschreven staat bij de KvK onder jouw privé nummer. Bedrijven en oplichters kunnen het nummer dan eenvoudig online vinden. Het kan echter ook zijn dat jouw nummer nergens te vinden is, maar dat de mensen die bellen gewoon naar willekeurige 06-nummers bellen. Dit zijn vaak 088 of 085 nummers. Het kan dus goed zijn om even na te gaan of jouw nummer ergens op internet staat, maar dit hoeft niet het geval te zijn. Het kan zijn dat jouw smartphone automatisch laat zien of een nummer dat jou belt spam is of niet. Mocht je die functie echter niet hebben op je telefoon, dan is het natuurlijk wel zo fijn om te weten welke nummers je beter niet kunt opnemen. Zo’n 30% van alle telefoonnummers is op te zoeken op Google en je hebt ook speciale websites waar mensen verdachte telefoonnummers aan kunnen geven.

Een lijst met verdachte telefoonnummers

Waar kun je online dan een lijst met verdachte telefoonnummers vinden? Dat is natuurlijk wel zo handig om te weten. Het aantal spamtelefoontjes is in de afgelopen jaren namelijk erg gegroeid. Vooral in de corona periode is het een veelgebruikte manier geworden om mensen te proberen op te lichten. Daarnaast zijn er ook steeds meer telecombedrijven of callcenters die op deze manier mensen lastigvallen met allerlei aanbiedingen. Denk bijvoorbeeld aan energieleveranciers, loterijen, goede doelen, enzovoorts. Helaas gaat het soms dus ook echt om oplichting, in plaats van alleen vervelende reclame of verkooppraatjes. In veel gevallen is dit wel te herkennen, denk bijvoorbeeld aan bellers die slecht Nederlands spreken of Engels, of zelfs een heel andere taal. Dat iemand je probeert op te lichten, herken je vaak ook aan een waarschuwing die ze geven. Denk bijvoorbeeld aan een waarschuwing dat jouw financiën of bestanden op je computer in gevaar zijn. Volgens de beller moet je dan actie ondernemen en kunnen zij jou helpen. Om te weten welke nummers niet te vertrouwen zijn, kun je online lijsten vinden met verdachte telefoonnummers. De lijst groeit iedere dag en mensen kunnen ook zelf feedback geven. Zo’n lijst vind je op websites zoals wieheeftgebeld.nl.

Let ook op met terugbellen van verdachte telefoonnummers

Je zou er misschien vanuit gaan dat een nummer terugbellen geen kwaad kan, maar dat is helaas niet altijd het geval. Als je wordt gebeld door een nummer en de verbinding wordt bijna meteen verbroken als je opneemt, bel dit nummer dan niet terug. Dit kan je namelijk binnen enkele minuten al 100 tot 500 euro kosten. Deze vorm van fraude noemen we Wangiri-fraude. Dit wordt bijna altijd met een buitenlands nummer gedaan, let hier dus goed op. Al helemaal als de beller meteen ophangt zonder iets te zeggen.

088 nummers met een waarschuwing

Commerciële bedrijven of callcenters bellen vaak met een 085 of een 088 nummer. Je zult ook veel van dit soort nummers in lijsten met verdachte telefoonnummers vinden. Telefoonnummers die met deze netnummers beginnen zijn niet verbonden aan een plaats of regio en zijn dus moeilijk te traceren. Dit wordt vaak gebruikt door bedrijven, maar ook door callcentra of oplichters. Het vervelende aan dit soort nummers is dat je ze dus moeilijk kunt opzoeken op Google, omdat ze nergens aan verbonden zijn. Een enkel bedrijf of call centrum maakt soms gebruik van wel 20 verschillende 085 of 088 nummers. Als je erg veel last hebt van dit soort nummers, kun je ervoor kiezen om ze allemaal te blokkeren door de Niet Storen optie op je telefoon aan te zetten. Dit is echter niet altijd handig, omdat je ook oproepen van contacten blokkeert. Wat je het beste kunt doen, is telefoonnummers waar je last van hebt één voor één blokkeren. Je kunt je inschrijven voor het Bel Me Niet Register, maar vandaag de dag blokkeert dit helaas nog maar 50% van de vervelende telefoontjes.

020 nummer dat je niet moet opnemen

Als een nummer begint met 020, betekent dit dat de oproep afkomstig is uit de regio Amsterdam. Op het eerste oog lijkt dit dus misschien gewoon betrouwbaar, maar dit is helaas niet altijd het geval. In het verleden is het al vaker voorgekomen dat oplichters zich registreerden onder een 020 nummer. Vandaag de dag komt dit wel minder voor, maar het is nog steeds mogelijk. Wees dus ook voorzichtig als je wordt gebeld door een nummer dat met 020 begint, vooral als je geen telefoontje uit Amsterdam verwacht. Neem niet op en Google eerst of het telefoonnummer ergens geregistreerd staat. Dan weet je ook meteen of het veilig is om terug te bellen of de volgende keer op te nemen.

Ervaringen

Heb jij een telefoonnummer dat verdacht is dat hier nog niet tussen staat? Onderaan deze pagina kun zelf een telefoonnummer delen.

Veelgestelde vragen

Waar vind je een lijst met verdachte telefoonnummers?

Lijsten met verdachte telefoonnummers of nummers die door consumenten gemeld zijn, vind je op websites zoals wieheeftgebeld.nl.

Zijn 020 nummers veilig om op te nemen?

Herken je het nummer niet en verwacht je geen telefoon uit Amsterdam? Google dan eerst of het nummer ergens geregistreerd staat. Is dit niet het geval, bel dan niet terug.

Wat is de waarschuwing voor 088 nummers?

088 en 085 nummers zijn niet verbonden aan een regio of stad en dus moeilijk te traceren. Deze nummers worden vaak gebruikt door bedrijven of door call centra en oplichters. Staat het nummer niet geregistreerd onder een bedrijfsnaam, neem dan niet op en bel niet terug.

Lijst met verdachte telefoonnummers: Opnemen of niet? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated:

Views: 5807

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.